Vol588嫩模萌奈子高开衩古韵旗袍配黑丝裤袜真空侧露豪乳诱惑写真35P萌奈子爱蜜社

Vol588嫩模萌奈子高开衩古韵旗袍配黑丝裤袜真空侧露豪乳诱惑写真35P萌奈子爱蜜社

凡食河豚及一切无鳞鱼与驴肉俱忌之;食黄鱼后服之,令人吐血,惟地浆可解。 《本经》安五藏益精气长阴,令人坚强志,倍力有子,久服轻身不老。

加干姜治冬月肺寒咳嗽。《日华子》治天行热狂,疔肿风疹。

嫠寡失合,阴虚劳嗽禁用,以其性温也。《本经》治金疮为风寒所击而痛,及贲豚痫痉,女子疝瘕,皆邪气内贼之候。

同大黄、芒硝则寒。相传取子二枚,缀衣领上,遇有蛊毒则闻其子有声,故名预知,蜀人极贵重之。

 产后腹痛,以苎安腹上即止。一名落帚,又名黄蒿《本经》主膀胱热,利小便,补中益气。

若气虚下陷而崩带,及久痢脓血瘀晦不鲜者,又为切禁。天麻乃定风草,久服则遍身发出红斑,是驱风之验也。

Leave a Reply