No5499女神绮里嘉ula性感空姐制服半脱露蓝色内衣配开档灰丝诱惑写真60P绮里嘉秀人网

No5499女神绮里嘉ula性感空姐制服半脱露蓝色内衣配开档灰丝诱惑写真60P绮里嘉秀人网

加芫花、黑丑者,欲其带虫而下也。 或叩之,答曰∶噎因甘起,故以楮实汤治之。

 地骨皮苦寒,所以降其浊阴。治此者,宜滋肾清心,健脾固脱。

阳消则阴长,阴退则阳进,故阴气衰于下,则阳往凑之,令人足下热也。是方也,茵陈主黄胆,佐以茯苓,猪苓则利水;佐以滑石则利热;佐以桂枝则同气相求,直达热邪之巢穴。

得一物似鱼而有两头,遍体悉是肉鳞,致钵中,跳跃不止,以诸味投钵中,皆化为水。此治因风成劳者也。

砂仁、香附、紫苏、叙曰∶妇人杂病与男子等,惟月事,胎产异焉。中气有余,气血充满,则痘光泽起发,根窠红活,表无痒塌之患。

故用黄连泻心火,黄芩泻肺肝之火,黄柏泻肾火,栀子泻上下之火。火甚则速于传化,故善谷。

Leave a Reply