aⅴ福利大师高清专区

aⅴ福利大师高清专区

若夫时令,则肝脉属春而微滑,肺脉属秋而微涩矣。 阴毒伤寒,温酒下。

妇人产后血分受寒疝者,羊肉汤。 或心神不宁,寤而不寐。

治之法,能生长身中胃气,而行春夏之令。惟孝友于兄弟,效奇幕府,晚晦迹于方书,是亦为政焉。

 沉之极,虽按之至骨,犹不显露,是为伏脉。与前七诊,大同小异。

加香薷、扁豆、黄连,名藿香汤。初服二丸,一日加一丸,二日加二丸,渐加至大便微溏,再从二丸加服,淡醋汤下,空心服。

曰∶脉至而从,按之鼓甚而盛也。若有形之壬水,须流行不蓄,否则泛溢为灾,即不混浊,亦须导之。

Leave a Reply