No883双马尾可爱热裤妹子45P绮梦Cherish秀人网

No883双马尾可爱热裤妹子45P绮梦Cherish秀人网

一、小儿软节,用此方加军姜酒调敷。或中暑、大汗自出、脉虚弱、头痛、口干、倦怠、烦躁、或时恶寒、或畏日气、无问表里,通宜白虎汤;或里热甚,腹满而脉沉可下者,宜大承气汤,或三乙承气汤尤妙。

若虽与阳经同见,而无可攻之证,不可攻之,当清解也;与阴经同见而无可温之证,不可温之,三法伤津胃燥干,阳往乘阴渴亦然,渴欲饮水少少与,莫使停留饮病干。 言皮肤壮热而反憎寒,非谓自发热燥也。

又云∶俗自离道者,常俗莫能合于道也。下后饥不能食属阳明也。

从而有已验之方,必与乐善之士共。恐则气却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气下也。

万物必以阴求阳、阳求阴,阴阳相应,则为和平。此乃未知古人云渴欲饮水为热在里也。

欲饮水而哕,其后发热者,大便复硬而少也,宜小承气和之。古名狐惑近名疳,狐蚀肛阴惑唇咽,病后余毒斑疹后,癖疾利后也同然,面赤白黑不一,目不能闭喜贪眠,潮热声哑腐秽气,能食堪药治多全。

Leave a Reply