Vol005李宓儿陈美琳小紫藤卓芷伊罗云琦写真合集37P李宓儿糖果画报

Vol005李宓儿陈美琳小紫藤卓芷伊罗云琦写真合集37P李宓儿糖果画报

《素问》言热,言其本也;东垣言寒,言其末也。 《外台》所取在于益肺气之虚,润肺金之燥,至于桂枝辛热,似有不宜,不知桂枝能通营卫,致津液,则肺气能转输涎沫,以渐而下,尤为要紧,所以云治心中温温液液也。

夫喉痛,面赤身热,似是阳症,又见目瞑舌冷,却是阴盛隔阳于外之征。用当归者,养五脏之阴于亢火之时;用木香、麝香者,利五脏之气于克伐之际也。

心属火而主脉,过劳其心,则火妄动而血涌溢,越窍而出,则为吐为衄者势也。肝主谋虑,胆主决断,谋虑则火起于肝,不决则火起于胆。

大便实者,去人参,加大黄。又云∶仲景方书之祖,复取侯氏方为法耶,愚谓∶仲景多方,岂无祖述,而必创自一人之手乎;方若果佳,虽出自唐宋,其可删邪;但瘫痪必气血不足之人,风引汤用大黄为君、又石药居其大半,独不曰石药之气悍乎;喻氏虽深赞之,亦未知其果尝以此治风而获实验乎;抑亦门外之揣摩云尔也。

河间此方,诚治湿热之简捷者。喻嘉言曰∶解肌兼发汗,义取青龙者,龙兴而云升雨降,郁热顿除,烦躁乃解,非龙之为灵,何以得此乎。

余以一方治木郁,而诸郁皆愈,逍遥散是也。余曰∶大气周流,无脏不有,故人参之用,亦无处不宜。

Leave a Reply