Vol398嫩模韩静安经典黑色蕾丝女仆制服半脱露翘臀极致诱惑写真53P韩静安模范学院

Vol398嫩模韩静安经典黑色蕾丝女仆制服半脱露翘臀极致诱惑写真53P韩静安模范学院

再服二日,又梦,其疟嗽全愈。若欲用药,非大补气血如参炙甘术附姜桂之<目录>卷五\疟疾脉证第四十三仲景小柴胡汤《伤寒论》云∶伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕。

按上部以候头,则下部以候足可知。每升重七两七钱半。

脚肿加五加皮、木瓜、防己,名加味五皮饮。丹溪治周本心病恐,如人将捕之,夜卧不安,口干,饮食不知味,以参、术、当归为君,陈皮为佐,盐炒黄柏、炙玄参各少许,煎服,月余而安。

又云∶督脉生病,从少腹上冲心而痛为冲疝。与愚说不同,未知孰是,请质高明。

血自下,下者愈。 肢体倦怠,气短懒言,口干作渴,汗出不止。

其论云∶暑湿蒸炽,人感之则四肢困倦,精神短少,胸满气促,肢节沉疼。更上火,微沸下火。

Leave a Reply