IPZ—104希志爱野在线观看

IPZ—104希志爱野在线观看

 阳六六,即乾为天卦,阴六六,即坤为地卦。因脾湿太甚,流入腰之外府,阻其流行之气机,故痛作。

阴虚之逆血者,由于阳气独旺,阳气过旺,势必上冲,冲之过节,血亦因而外越,如今人之丈夫酷烈,而妻不敢安其室也。今来者骤然,故直断之曰肾中之阳暴发也,法宜收纳真气为要。

若大便坚,小便自利者,去桂加白术汤主之。本之《内经》,参之诸家,验之今世,即世人泛指伤寒、温疫、春邪、秋邪、时邪、温病、热病诸证之本原也。

朱丹溪推《金匮》白虎加人参之意,用黄连香薷饮,清心发汗,随证加减。 血虚之大渴、饮冷、烦躁、发热,从内伤得来,或吐血,或久咳,或产后血暴虚,或抑郁损伤心脾,脉必细微,甚则细、数,定少头疼、身痛、恶寒等情,切切不可轻用白虎。

《周礼·天官疾医职》曰:秋时有疟寒疾。如脾胀,肾胀、肺胀、肝胀、心胀,是论其内因也。

《唐太宗实录》云:太宗苦于气痢,服乳煎荜茇而愈。曰:子不知人身所恃以立命者,其惟此阳气乎?

Leave a Reply