haodiaose一27paocom

haodiaose一27paocom

疟之一症,余博览方书,议论纷纷,莫宗一是。又将传经阴症,与夫直中阴症,混同立论,岂不误哉。

二、六、十月西北向治病,病者死。虽有恶风恶寒,亦当先救其里,后解其凡治伤寒,先视两目。

《医门方》云∶若方中有大黄、芒硝、槟榔仁等利不止者,冷粥及冷冻饮料吃半升即止。俾清无上逆朐咽等症,不过胃家津液大耗,热邪上炽可虞。

凡伤寒热病,亢极不解,用黄连煎汤一盏,井中顿冷,浸于青布上,搭在胸中,徐徐易之,候热稍退即凡伤寒腹中痛甚,将河水一钟饮之,其痛稍可,属热,当用凉药清之,清之不已急用寒药下之。 直视者,视物而目睛不转动者是也。

背为胸之府,水饮留止于心下,不特胃脘之阳不振,而督脉之阳亦衰。古之圣人与日月合其明,四时合其序者,体其道也。

若阳邪传里而腹痛不常,当以辛温之剂和之,如小建中汤之类。其人小便清者,知不在里、仍在表也,当发汗。

Leave a Reply