VOL079气质美女雨薇写真套图19P雨薇蜜桃社

VOL079气质美女雨薇写真套图19P雨薇蜜桃社

一小儿五岁,忽吐泻,又俄顷胸腹赤色见,遂遍身俱赤,余意其中信石之毒而然,若胎瘤食毒,则无此急速,乃灌冷米醋一杯,吐泻即止,少刻赤渐退,半日始苏,其形尚似死。脾为至阴,以丁火为母,虚则宜补丁火以生己土;肾属水,以辛金为母,肾虚则宜补辛金,生癸水也。

小便不利,柴苓汤。气虚发热者,补中益气汤之类。

热止而小便频数,肾虚也,用加减八味丸料。手足俱青,患处皆黑。

一小儿十六岁,痘色白,脉虚浮,按之甚微而短,形气倦怠,饮食少思,此血气虚弱,用紫草木香散,内人参五钱十剂,色微赤;又用独参汤而贯。若寒战切牙,烦热喘渴足冷,灰白内陷,腹胀渴泻者,一小儿出痘六日,痒塌寒战,钱密谓血气虚寒。

若乳母饮酒,致儿昏醉好睡者,以干姜、陈皮煎汤解之,不应,用异功散加干葛即愈矣。余见吴中凡被犬伤或出血发热者,辄服斑蝥、巴豆等药,或至发搐切牙,即以为毒甚,服之益坚,遂至殒丧。

一小儿腹痈溃后,作渴饮汤,此脾胃气虚,用六君、黄、当归而渴止,用异功散而疮敛。中虚寒淫而呕者,托里温中汤。

Leave a Reply