Vol606女神绮里嘉Carina长三角旅拍典雅多姿礼裙配网袜极致魅惑写真64P绮里嘉美媛馆

Vol606女神绮里嘉Carina长三角旅拍典雅多姿礼裙配网袜极致魅惑写真64P绮里嘉美媛馆

(丹参)能去心邪,(紫苑)惟下气逆,(龙胆草)能伐肝邪,(马兜铃)专散肺郁,欲清头目而降下,须用(菊花);若通经络以去烦,无如(竹沥)。譬如痈疽早用白术,则肿溃益甚,痛楚益加,脓窠疮亦尔。

若大下之后,身热微烦者,水火不交也,栀子、干姜汤主之。身痛而不能转侧者,风湿也,宜桂枝加附子汤。

王肯堂宗仲景关则不得小便,格则吐逆,以为格者拒扞其外入者不得内,关者闭塞其内出者不得泄,又以三阳结之隔为隔绝之证,而非关格。节斋遽投檄归,至吴阊,辄大下赤色龟无数,是夕卒于舟中。

脾缓中风解语汤,舌强不语用羌防,天麻桂附羚羊角,甘草枣仁竹沥姜。 《内经》本以人迎总统三阳六府诸证,非专论外格。

秋伤于湿,冬生咳嗽。 始于小寒,察地气也,辨人身之气。

)虫蚀下部,为狐。又宗洁古呕吐即反胃膈气,又宗丹溪噎膈即反胃之渐,而又分呕吐膈气为二门,是不知呕吐进而为反胃,反胃进而为噎膈也。

Leave a Reply