No4490模特你的兔妹妹居家女友主题性感露背连体衣秀浑圆美臀诱惑写真51P你的兔妹妹秀人网

No4490模特你的兔妹妹居家女友主题性感露背连体衣秀浑圆美臀诱惑写真51P你的兔妹妹秀人网

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀部分经络要指循,只为针头不紧沉,推则行之引则止,调和血气使来临。 足三里治风湿中,诸虚耳聋上牙疼,噎膈鼓胀水肿喘,寒湿脚气及痹风。

若毒入腹,呕吐腹胀,神昏,脉躁,俱为逆证。挑法:先用针干将毒顶焦皮刮开,针入疔根,坚硬如针者为顺;若针刺入,绵软如瓜穣而不知痛者为逆,百无一生。

按、方剂:[1]人参紫金丹、定痛散、万灵膏:俱见囟骨伤[1]臑骨,即肩下肘上之骨也。故经曰:自少腹直上,  贯脐中央,上贯心入喉,上颐环唇,内行至督脉龈交而终,  外行系两目之下中央,循行目内眦,会于太阳。

地仓侠吻四分近,大迎颔下寸三中,颊车耳下八分陷,下关耳前动脉行。注:[1]胃俞穴,主治黄疸,食毕头眩,疟疾,善饥不能食等证。

裹廉,以白布为之,因患处不宜他器,只宜布缠,始为得法,故名裹帘。凡云第二行侠脊一寸半,三行侠脊三寸者,皆除脊一寸外,净以寸半三寸论,故在二行当为二寸,在三行当为三寸半也。

次宜牛、羊肉片,遍贴红晕处,微干再易,俟肉片不干,换如意金黄散,用蓝靛清汁调敷,内初服大连翘饮,次服消毒犀角饮。[10]十三椎下,悬枢穴也。

Leave a Reply