No5101女神绮里嘉ula海南心愿旅拍性感粉色连衣裙配原色丝袜诱惑写真56P绮里嘉秀人网

No5101女神绮里嘉ula海南心愿旅拍性感粉色连衣裙配原色丝袜诱惑写真56P绮里嘉秀人网

 独荆散、防风散、续命汤。 然原分急下,可下、宜下、微和胃气,俟之,导法缓急轻重。

恶寒、恶风、发热皆是表邪,虽里症悉具,若有一些恶寒、头疼、身痛、手足冷,即是表邪,宜先解表,不宜清里攻下。羌活汤(《拔粹》方)治半在表半在里。

谓不必拘拘于脏腑经络之说可也,必谓不关脏腑经络,则大谬矣。不问男女老少,血之一字请加意焉。

若肠胃先有食积痰涎,后又外感风寒,则发似疟,故家秘以此消痰积。因此悟得仲景用八味肾气丸,补水中之火,补天一生水。

头汗出,微恶寒,手足冷,心下满,口不欲食,少阳症也。治法大要,尽以消痰顺气为先。

脾肾交济,所以有水谷之分,脾气虽强,而肾气不足,故饮食下咽而大肠为之飧泄也。脉洪大主热,多是大小便不通,或小腹结急,脐下蓄血;或肾气攻刺,发作奔豚;或下焦停水,外肾虚肿;或风邪攻肾,脚痹腰疼;或肾脏风毒,身下疮痒。

Leave a Reply