H漫全彩纯肉无码网站动漫

H漫全彩纯肉无码网站动漫

不知带脉横生,通于任脉,任脉直上走于唇齿,唇齿之间,原有不断之泉下贯于任脉以化精,使任脉无热气之绕,则口中之津液尽化为精,以入于肾矣。 柴胡续断熟地黄,加参可补元气亏。

歌括∶经水先期量甚多,肾中太旺水与火。眉批∶原方极效,不可加减。

夫产后忧、惊、劳、倦,气血暴虚,诸症乘虚易入,如有气毋专耗散,有食毋专消导;热不可用芩、连,寒不可用桂、附;寒则血块停滞,热则新血崩流。眉批∶胸满不孕,人每以为脾胃虚寒,不能克食,用扶脾消导之药,胃气愈虚,何能受孕?

 惊与痫宜吐,大率行痰为主,用黄连、南星、瓜蒌、半夏,寻火寻痰,分多分少,治之无不愈。痰多占住血海地位,因而下多者,目必渐昏。

男妇俱宜服。用甘草、升麻煎汤,调益原散服。

 气冲经脉故月事频并,脐下多痛,加芍药。较仲景之《伤寒论》,方虽不同,而济世之功则一也。

Leave a Reply